• Data publikacji: 31 października 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został wydłużony do dnia 7.11.2016 r. do godziny 15.30.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.08.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Odnośnik do konkursu: http://zit.sako-info.pl/konkurs-rpwp-03-02-04-iz-00-30-00116-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-publicznym-w-ramach-zit-dla-rozwoju-ako/

Oceń przydatność artykułu
Metadane: