Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Płaszczyzna współpracy 24 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów znajdujących się w obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Od dnia 10 marca 2015r. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, w tym dniu dokonano rejestracji SAKO w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oceń przydatność artykułu