SAKO-Z_ZIT-3.10.1.14.2020

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), działając zgodnie z przepisami zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp.

Najkorzystniejsze złożone Oferty:

Część I – Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:
Kancelaria Adwokacka Michał Gajda, ul. Przechodnia 6/3, 62-800 Kalisz

Część II – Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie udzielania zamówień dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska:

BIZNES PROJEKT Ryszard Kaleciński, ul. Mikołaja Reja 22/1, 55-010 Smardzów

Najkorzystniejsze oferty wybrane zostały na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Milewska Ewa     Data wytworzenia: 08 Styczeń 2021
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 08 Styczeń 2021
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-3.10.1.14.2020

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf informacja o najkorzystniejszej-3 334 KB