Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, żeInstytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Podobna sytuacja dotyczy powołania Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Pośredniczącą. Warto także zaznaczyć, że zgodę na ustanowienie IW musi wyrazić także Instytucja Zarządzająca, jako odpowiedzialna za całość systemu w ramach właściwego programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

  • Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Związek ZIT dla MOF Poznania)
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (Związek ZIT dla rozwoju AKO)

Kontakt do Instytucji Pośredniczących:

1. ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 873 49 01

e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl

adres strony www: http://www.zit.metropoliapoznan.pl/

2. ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

ul. Częstochowska 25 lok. 31, 62-800 Kalisz

tel. 62 598 52 37

e-mail: biuro@sako-info.pl

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

tel. 61 846 38 19, fax 61 846 38 20

e-mail: wup@wup.poznan.pl

adres strony www: http://rpo.wuppoznan.praca.gov.pl/

Oceń przydatność artykułu