• Data publikacji: 1 grudnia 2020
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 19 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr  2937 /2020 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 38/2018 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.03-IZ00-30-001/18 dla Działania 6.6 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”, Poddziałanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także w dniu 23 listopada 2020 r. Rada Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej. 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: