Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż postępowanie
o zmówienie na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego  Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska za rok obrachunkowy 2017 zostało unieważnione.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja unieważnienie 2018-03-14 563 KB