Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż postępowanie o zmówienie na usługę wynajmu powierzchni biurowej z przeinaczeniem na Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zostało unieważnione.
Z uwagi na powyższe w najbliższym czasie wszczęte zostanie powtórne postępowanie.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 23 Listopad 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 23 Listopad 2018
Okres publikacji na stronie od: 23 listopada 2018 do 23 January 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO.Z_ZIT-2.20.5.2018

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Unieważnienie postępowania 370 KB