Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na dostawę i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na doposażenie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, złożyła firma PPHU „Kaja” Krzysztof Pokornowski

Oceń przydatność artykułu
Metadane: