Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż: “APM” – Event, ul. Raciborskiego 46, 62-800 Kalisz złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 07 Wrzesień 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 07 Wrzesień 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.3.2018

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info_wybor_wkonawcy_konferencja_2018 382 KB