• Data publikacji: 23 grudnia 2016
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż:

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Wysocki
ul. Poznańska 2a lok. 47
62-800 Kalisz

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Działanie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” .

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf obsługa prawna 23122016 382 KB