Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma:

Instytut Rozwoju Aktywności
ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2019-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 29 Marzec 2019
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 29 Marzec 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO.Z_ZIT-2.20.2.2019

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wyborze wykonawcy na opracowanie Polityki Senioralnej 03.2018 396 KB