Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma:

DANA Natalia Michalska-Miłek
Kosmów Kolonia 45, 62-834 Ceków

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Usługa realizowana będzie w ramach realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań projektu pn. „Czas na Seniora w Metropoli Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019 oraz z budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 24 Maj 2019
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 24 Maj 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.2.ASOS.2019