Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma: Agencja Reklamowa Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziński, ul. Generała Józefa Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia Usługa realizowana będzie ze środków własnych Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 10 Wrzesień 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 10 Wrzesień 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.2.2018

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Informacja o wyborze wykonawcy na dostawę materialów promocyjnych dla SAKO 400 KB