• Data publikacji: 2 lutego 2016
  • Data zakończenia publikacji: 2 May 2016 (Monday)
  •    Tagi: 


 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ZIT ds. informacji, promocji i szkoleń w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul.Częstochowska 25, lok.31, 62-800 Kalisz

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została
Pani Karolina Kucner, zam. w Kaliszu.

 Uzasadnienie wyboru:

Pani Karolina Kucner posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych oraz w obszarze promocji i szkoleń. Wybrana kandydatka wykazała się również największą wiedzą w zakresie znajomości przepisów prawnych oraz zagadnień związanych z funduszami publicznymi.

 

Ewa Milewska
Dyrektor Biura

 

 

 

Metadane:
Data wytworzenia: 02-02-2016
Data publikacji: 02-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 2 lutego 2016 do 2 May 2016