• Data publikacji: 15 listopada 2019
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


7 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1470/2019 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4571/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącą zwiększenia alokacji w naborze.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: