Podstawową formą wsparcia dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracja kalisko-Ostrowska jest dotacja.

Nie przewiduje się wsparcia w formie instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia lub leasing).

Oceń przydatność artykułu