Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ na rok 2017

Publikujemy roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3036/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Dokument obejmuje zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne, uwzględniając harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym WRPO 2014+ na rok 2017. Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w trakcie roku.

2017_harmonogram_szkoleń_dla_beneficjentów_i_potencjalnych_beneficjentów (376.7 KB)

2017

Spotkanie informacyjne w Poznaniu o Funduszach Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Komunikat w sprawie udostępnienia na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Adaptacyjność

 

Spotkanie informacyjne w Koninie o Funduszach Europejskich na edukację przedszkolną

 

Warsztaty Jessica2 w Krotoszynie

 

Bezpłatne konsultacje z zakresu Funduszy Europejskich – harmonogram dyżurów w lipcu 2017 roku

 

Rewitalizacja – proces społeczno-infrastrukturalny, szkolenie w Lesznie

 

Pakiet dla średnich miast – konferencja “Nowe podejście – nowe możliwości”

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+” – czwartek 29 czerwca 2017 r.

 

Szkolenie z Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – wtorek 27 czerwca 2017 r.

 

Rewitalizacja – proces społeczno-infrastrukturalny, szkolenie w Kaliszu

 

Szkolenie z Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO oraz Poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO – wtorek 13 czerwca 2017 r.

 

Spotkanie informacyjne w Poznaniu o Funduszach Europejskich na rozwój firm

 

Konferencja „Rewitalizacja w małych miastach”

 

Spotkanie informacyjne w Poznaniu dotyczące Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w maju 2017 roku

 

Inteligentne specjalizacje – spotkania, na których dowiesz się więcej

 

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w kwietniu 2017 roku

 

Spotkanie informacyjne w Poznaniu dotyczące Funduszy Europejskich na aktywizację społeczną i zawodową

 

Szkolenie z Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI) oraz projekty konkursowe (LGD) – wtorek 28 marca 2017 r.

 

Szkolenie z Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – czwartek 23 marca 2017 r.

 

Szkolenie z Poddziałania 4.1.2 Mała retencja – środa 22 marca 2017 r.

 

Szkolenie POIŚ w Warszawie

 

Szkolenie z „Prawidłowej realizacji projektu objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+” – poniedziałek 6 marca 2017 r.

 

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

 

Spotkanie informacyjne w Koninie dotyczące Bazy Usług Rozwojowych

 

Nowe szkolenie na platformie POP EFS

 

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim dotyczące wsparcia z Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców

 

Spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

 

“ABC Funduszy Europejskich – możliwości otrzymania wsparcia w 2017 r.” – spotkanie informacyjne w Poznaniu

 

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w lutym 2017 roku

2016