O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby fizyczne mogą korzystać ze wsparcia UE w sposób pośredni np. poprzez udział w szkoleniach, stażach zawodowych, projektach przygotowujących do prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z otrzymaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Katalog potencjalnych beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej został określony w opisie poszczególnych działań w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu