Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę  Nr 14/2016 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16

Oceń przydatność artykułu
Metadane: