Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: