W dniu 1 czerwca 2021 r. Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przyjęła uchwałę Nr TO/7/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/1/2021 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr TO/6/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr TO/4/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania – Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także Zarząd Województwa Wielkopolskiego”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: