• Data publikacji: 17 grudnia 2020
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 9 grudnia 2020 r. Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej podjęła uchwałę Nr TO/10/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/6/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania – Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. WRPO 2014+ Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także w dniu 10 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: