1. Złóż harmonogram składania wniosków o płatność

Wnioski o płatność należy składać zgodnie z Harmonogramem płatności. Pierwszy z nich jest jednym z załączników do umowy o dofinansowanie, kolejne przesyłane są w SL2014. Szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.

  1. Wybierz właściwy rodzaj wniosku o płatność

Istnieją różne rodzaje wniosków:

  • Wniosek o zaliczkę
  • Wniosek o refundację
  • Wniosek rozliczający zaliczkę
  • Wniosek sprawozdawczy
  • Wniosek o płatność końcową

 

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o płatność zawiera Podręcznik Beneficjenta.

  1. Wypełnij elektroniczny wniosek o płatność

Szczegółowe informacje na temat przygotowania wniosku o płatność z załącznikami zawierają: Podręcznik Beneficjenta SL2014 oraz umowa o dofinansowanie.

  1. Złóż wniosek o płatność

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu składania wniosku o płatność określa umowa o dofinansowanie.

  1. Pliki do pobrania

 

 

 

 

 

Oceń przydatność artykułu