Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 na rok 2015, 2016, 2017 oraz 2018. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa właściwego ds. rozwoju harmonogram wskazuje miesiące, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

Oceń przydatność artykułu

Załączniki:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014 na rok 2019 (lipiec 2019) 703 KB
2 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków 279 KB
3 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014 na rok 2019 (czerwiec 2019) 190 KB
4 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków na rok 2019 (czerwiec 2019) 20 KB
5 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2019 rok (kwiecień 2019 roku) 191 KB
6 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków na rok 2019 - kwiecień 2019 28 KB
7 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019 (luty 2019) 905 KB
8 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (wrzesień 2018) 223 KB
9 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2018 rok (sierpień 2018) 217 KB
10 pdf Wykaz zmian do harmonogramu naborów - sierpień 2018 33 KB
11 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (lipiec 2018) 212 KB
12 pdf Wykaz zmian do harmonogramu naborów (lipiec2018) 26 KB
13 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (maj 2018) 708 KB
14 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu naborów (maj 2018) 25 KB
15 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (marzec 2018) 1 MB
16 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu (marzec 2018) 618 KB
17 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (styczeń 2018) 1 MB
18 pdf Wykaz zmian do Harmonogramu na rok 2018 (styczeń 2018) 644 KB
19 pdf Harmonogram_naborów_wniosków_w_trybie_konkursowym_WRPO_2014__(sierpień2017) 1 MB
20 pdf Wykaz_zmian_do_Harmonogramu_na_rok_2017_(wrzesień_2017) 693 KB
21 pdf Harmonogram_naborów_wniosków_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014__na_rok_2017_(sierpień_2017) 1 MB
22 pdf Wykaz_zmian_do_Harmonogramu_(sierpień_2017) 855 KB
23 pdf Wykaz_zmian_do_Harmonogramu_naborów_wniosków_o_dof._WRPO_2014__sierpień_2017 693 KB
24 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 na rok 2017 (lipiec 2017) 1 MB
25 pdf Harmonogram_naborów_wniosków_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2017_(czerwiec_2017) 1 MB
26 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (kwiecień 2017) 500 KB
27 pdf Harmonogram_naborów_wniosków_o_dofinansowanie_dla_WRPO_2014__na_rok_2017_(luty_2017) 478 KB
28 pdf Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (styczeń 2017) 477 KB