Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania informacji dot. Nazwy wyboru Wykonawcy w postępowaniu na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w okresie od 21.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Jest:
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, iż firma:
Bu’a Caffe Catering Nieszablonowy, ul. Nowy Świat 14, 62-800 Kalisz
złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. (…)

Winno być:
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuję, iż firma:
DANA Natalia Michalska-Miłek, ul. Nowy Świat 14, 62-800 Kalisz
złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. (…)

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 11 Wrzesień 2019
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 11 Wrzesień 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.1.2019

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Sprostowanie informacji o wyborze Wykonawcy 300 KB