Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywne świadczenie usługi cateringowej podczas 19-stu dwudniowych warsztatów na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach realizowanego wraz ze  Stowarzyszeniem Metropolia Poznań projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018 oraz budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zawarta w poniższych dokumentach:

  • Treść zapytania ofertowego
  • Formularz cenowy – załącznik nr 1- do wypełnienia.
  • Formularz oferty – załącznik nr 2do wypełnienia.
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
    do wypełnienia.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 07 Czerwiec 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 07 Czerwiec 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.6.2016