W dniu 18 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.22 oraz aktualną wersję dokumentu (1.23) wraz z załączn

Oceń przydatność artykułu