W związku z prośbą nadesłaną  01.03.2018 r. przez potencjalnego Wykonawcę dotyczącą i uszczegółowienia zapisów zawartych w Formularzu oferty – załącznik nr 1 oraz Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na prowadzenie bankowej obsługi Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. , uprzejmie informujemy, iż zaktualizowano  poniżej załączone dokumenty, tj:

  • Załącznik nr 1- formularz oferty-aktualny  (do wypełnienia)
  • Załącznik nr 2 –Formularz cenowy- aktualny (do wypełnienia)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzonymi zmianami termin składania ofert został przedłużony do dnia 05 marca 2018 r. do godz. 15:30      

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 01 Marzec 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 01 Marzec 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.3.2018