• Data publikacji: 24 sierpnia 2020
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Opracowanie dokumentu pod roboczą nazwą „Ochrona i racjonalna gospodarka wodna na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

 

SAKO.Z_ZIT-3.10.1.6.2020

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Udzielono zamówienia Wykonawcy:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Oferta spełniła wszystkie wymagania wskazane w ofercie, jednocześnie przedstawiając najniższą ofertę cenową. W związku z tym takie rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ogłoszonego na Bazie Konkurencyjności jest zasadne.

Treść informacji w Bazie Konkurencyjności.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Milewska Ewa     Data wytworzenia: 07 Sierpień 2020
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 24 Sierpień 2020
Oznaczenie sprawy: SAKO.Z_ZIT-3.10.1.6.2020

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 274 KB