W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5091/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: