• Data publikacji: 12 kwietnia 2018
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5148/2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: