• Data publikacji: 8 lutego 2018
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 2 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4884/2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

Oceń przydatność artykułu
Metadane: