W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3681/2017 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisz w ramach projektu pozakonkursowego „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.3 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: