Szanowni Państwo, informujemy, że Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 03 marca 2017 roku przyjęła Uchwałę NR TO/3/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Uchwała Nr TO_3_2017 413 KB
2 pdf LISTA_RANKINGOWA_4_3_2 567 KB