Wyniki oceny strategicznej projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozowju AKO.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: