• Data publikacji: 25 sierpnia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Opublikowane zostały zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Dokument, który obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r., jest dostępny jest w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: