Wytyczne to dokument, który ma zapewnić jednolite warunki i procedury sprawozdawczości dla programów finansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Wytyczne skierowane są do instytucji zarządzającymi programami. Zawierają założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz wzory poszczególnych sprawozdań, a także terminy sprawozdawczości.

Wersja obowiązująca od: 31.03.2017

 

 

 

 

 

 

Poprzednie wersje:

  1. od: 08.05.2015 do: 30.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

Oceń przydatność artykułu