• Data publikacji: 23 sierpnia 2019
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z realizacją Projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na administrowanie serwisu internetowego informacyjno-edukacyjnego oraz na działania informacyjno-edukacyjne w mediach społecznościowych.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 23 Sierpień 2019
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 23 Sierpień 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.80.1.2019