Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Stowarzyszenia w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

 

Wyjaśnienia do zapytań składanych przez wykonawców

  1. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczącej obsługi prawnej SAKO z dnia 23.02.2016 roku.
  2. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczącej obsługi prawnej SAKO z dnia 24.02.2016 roku.
Metadane:
Data wytworzenia: 19-02-2016
Data publikacji: 19-02-2016
Okres publikacji na stronie od: 19 lutego 2016 do 26 February 2016