Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług sprzątania Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.
Działanie realizowane będzie w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2019-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 15 Grudzień 2018
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 15 Grudzień 2018
Okres publikacji na stronie od: 15 grudnia 2018 do 27 December 2018
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.9.2018