Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy. Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 30 Czerwiec 2017
Informację opublikował(-a): Matecki Maciej     Data publikacji: 30 Czerwiec 2017
Okres publikacji na stronie od: 30 czerwca 2017 do 14 July 2017
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.3.2017