• Data publikacji: 10 sierpnia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką polegającą na opracowaniu aktualizacji dwóch programów polityki zdrowotnej obejmujących obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką polegającą na opracowaniu aktualizacji dwóch programów polityki zdrowotnej na lata 2018-2020, obejmujących obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15:30.

 

Poniżej treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Zeizafoun Ewa     Data wytworzenia: 10 Sierpień 2017
Informację opublikował(-a): Kucner Karolina     Data publikacji: 10 Sierpień 2017
Oznaczenie sprawy: SAKO-PTZ.20.4.2017