• Data publikacji: 8 marca 2019
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 06 marca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 419/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4298/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 419/2019. Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w dniu  25 lutego 2019 r.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: