W dniu 06 marca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 420/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4335/2017 z dnia 05 października 2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tożsamą uchwałę przyjęła Rada Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w dniu  08 marca 2019r.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: