• Data publikacji: 3 czerwca 2020
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, nabór nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Załącznik do uchwały_lista rankingowa 3.2.4 451 KB
2 pdf Uchwała RAKO_po ocenie strategicznej 3.2.4 243 KB