• Data publikacji: 3 października 2018
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 WRPO 2014+ w dniu 20 września 2018 Uchwałą nr 5889/2018 pojął decyzję w sprawie: zmiany uchwały Nr 3394/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.06.03.02‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”, Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Uchwałę w przedmiotowej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: