• Data publikacji: 27 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.25 oraz aktualną wersję dokumentu (1.26) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.26 z 24 lutego 2017 r. (3.9 MB)

Tabela zmian (59.5 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (435.3 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (3.2 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (396.7 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 6 Rynek pracy (306.2 KB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 7 Włączenie społeczne (268.2 KB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 8 Edukacja (221.9 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale “Zapoznaj się z prawem i dokumentami” w sekcji “Wersje archiwalne”.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: