W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4095/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.) oraz Rady Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej (Uchwała NR TO/16/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla projektu Powiatu Kaliskiego nr RPWP.03.03.04‑30‑0002/17 do maksymalnej wnioskowanej wartości dofinansowania.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: