• Data publikacji: 28 sierpnia 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


SAKO-PTZ.20.4.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w drodze zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usługę ekspercką polegającą na opracowaniu aktualizacji dwóch programów polityki zdrowotnej obejmujących obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych uprzejmie informuje, iż:

 Mateusz Cofta

Zdroje 24, 62-004 Czerwonak

została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia

 Działanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2017-2018”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+”.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Data wytworzenia: 25-08-2017
Data publikacji: 28-08-2017

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Info _portal IP WRPO 2014+_wybór Wykonawcy_usługa ekspercka1 380 KB